Jan 29 2013

Meeting met Carl Voet van de VRT

Hoorn – 29 januari 2013 – Zojuist is Cees Franke teruggekeerd uit Brussel van een ontmoeting met de heer Carl Voet, hoofdredacteur van de VRT Nieuwsdienst. Onderwerp van gesprek was het onverwachts afblazen op 7 januari jl. van de uitzending van Frozen Kids op 8 januari op België EEN.
Marc Stakenburg, radiopresentator en lid van het Comité van Aanbeveling van Frozen Kids, was bij dit gesprek aanwezig. Samen hebben zij een uur, van 13.50 uur tot 14.50 uur met de heer Carl Voet gesproken.

Cees Franke: “Mijn conclusie van het gesprek is dat Carl Voet en ik het niet met elkaar eens zijn omtrent de handelwijze van de VRT inzake de veranderde kwaliteitseisen van de VRT en dat wij, Marc Stakenburg en ik, vinden dat documentaire Frozen Kids, de geïnterviewden en Cees Franke Producties de dupe zijn geworden van interne organisatiefouten van de VRT. Fouten die Cees Franke (en Frozen Kids) niet kunnen worden aangerekend maar wel schade hebben toegebracht. Fouten die ook door de heer Voet worden toegegeven. Fouten die voorkomen hadden kunnen worden.”

Tijdens dit gesprek afgelopen middag gaf de heer Voet toe dat er wel sprake was van een mail waarin mededelingen over een betrokkene (hij wilde niet zeggen wie) in de uitzending werden gedaan. Dat was de aanlelding voor hem om naar de geplande uitzending te gaan kijken. Op grond daarvan heeft hij besloten niet uit te zenden. Zijn beslissing had, naar zijn zeggen, niets te maken met de door de VRT ontvangen mail dat weekend.

De heer Voet geeft dus toe dat de VRT fouten heeft gemaakt en dat de eindredactie in een eerder stadium had kunnen aangeven, bij aanlevering materiaal begin december 2012, dat men de uitzending wilde laten aanpassen of niet wilde uitzenden. Ook stelt hij dat de VRT in de communicatie op maandag 7 januari, 1 dag voor uitzending, naar Cees Franke fouten heeft gemaakt omtrent de aard en inhoud van de verstrekte informatie omtrent de beslissing.

Cees Franke: “Ik heb gesteld dat we door het gedrag van de VRT schade hebben opgelopen. De schade is materieel en immaterieel en verzoek een schadeloosstelling. Er zijn door ons twee opties aangedragen:
Optie 1: Een hermontage te doen conform aangepaste wensen en verlangens van de VRT en dan alsnog uitzenden bij Koppen XL.
Optie 2: Een financiële tegemoetkoming voor alle geleden schade, zowel persoonlijk voor alle betrokken mannen en vrouw als voor mij en ook bedrijfsmatig. Hiervoor is in redelijkheid en billijkheid een rekensom gemaakt en ingediend bij hem.”

Wat optie 1 betreft heeft de heer Voet grote twijfels of hij een uitzending kan maken volgens zijn zienswijze. Optie 2 gaat hij overleggen met de juridische afdeling van de VRT. Hij wil zich niet vastleggen op een datum waarvoor hij reageert maar Marc en Cees hebben gesteld dat twee weken vanaf nu toch wel een redelijke termijn is om van hem te horen.
De door Joannes en Leon geschreven brieven, zie ook elders op de site inzake deze kwestie hebben we bij de heer Voet in print achtergelaten.

Share

Alibi3col theme by Themocracy