Jan 11 2013

Open brief van Joannes

De redactie van de website Frozen Kids heeft op verzoek van Joannes Raepsaet, een van de geïnterviewde mannen van Frozen Kids het verzoek gekregen deze open brief aan hoofdredacteur Carl Voet van de VRT te plaatsen. De redactie is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud maar onderschrijft het belang van opheldering rondom de onstane kwestie.

Geachte heer Voet (hoofdredacteur VRT)

Graag had ik, als één van de geïnterviewden van de door u teruggetrokken documentaire “Bevroren Kinderen” mijn verontwaardiging laten kennen van uw handelingen als eindredacteur van de VRT betreffende de terugtrekking van de documentaire Bevroren Kinderen.

Normaal gezien had gisteren (08/01/2013) op Koppen XL een verkorte versie van de Nederlandse documentaire ‘Frozen Kids’ te zien moeten geweest zijn. Het was zo door Eén geprogrammeerd en er waren zelfs al voorstukjes vertoond als aankondiging van deze documentaire. Het thema in deze desbetreffende documentaire handelt over het immense taboe ‘Seksueel Kindermisbruik op Jongens’. De documentaire laat mannen die vroeger als kind misbruikt werden aan het woord. En nu citeer ik jullie uit de VRT Perstekst Koppen XL, gepubliceerd op 5 januari 2013: “Door de feitelijke, ogenschijnlijk emotieloze opsomming van wat ze hebben meegemaakt, scheppen ze een rauw beeld van kindermisbruik. ‘Iets in mij is voorgoed kapot gemaakt’, vertellen ze allemaal. Want de psychische, lichamelijke, relationele en seksuele gevolgen voor deze slachtoffers zijn niet te overzien.”

Alles werd, onder meer door mij persoonlijk, in het werk gesteld om mijn naasten in te lichten van deze vertoning op het programma Koppen XL. Het is voor mij namelijk erg belangrijk om hen niet onverwachts kennis te laten maken met dit deel van mijn verleden. En dan nog wel op televisie, via een vrij sterk bekeken programma, namelijk Koppen XL.

Hoewel het een thema betreft waar ik het liefste over zwijg, zoals ik er jarenlang over gezwegen heb, is het voor mij maar ook voor anderen, in een gelijkaardige situatie, van het grootste belang om toch die durf te hebben én ermee naar buiten te komen. Er niet over spreken is namelijk alleen maar in het belang van (potentiële) daders. Het maakt dat zij dan gewoon verder kunnen doen.

Wat mij vooral stoort aan uw handelen is dat Eén deze documentaire in zijn programma opneemt als zou het uitgezonden worden, én 24 uur voor het uitzenden ervan het programma plotseling terugtrekt. Met als mededeling door de eindredacteur van Koppen XL, aan de documentairemaker Cees Franke, dat er een mail is toegekomen van een familielid van één van de geïnterviewden mét in zich de dreiging om een juridische zaak aan te spannen tegen de VRT, indien deze documentaire uitgezonden zou worden. Het lijkt erop dat op het moment dat deze mail ontvangen werd, u ten tonele komt. Wat natuurlijk volstrekt normaal is, want u bent niet voor niets de hoofdredacteur van de VRT en dus ook de eindverantwoordelijke. Maar dan neemt het ‘spel’ een volledig nieuwe wending. Nu zou er ‘geen mail toegekomen zijn’, maar zou de terugtrekking van deze documentaire volledig te wijten zijn aan ‘het niet voldoen aan de eisen van het format én aan de kwaliteit van de documentaire zelf’ om vertoond te mogen worden in het kwalitatief hoogstaand programma ‘Koppen XL’.

Wat mij bij deze omwentelingen uitermate stoort zijn de volgende punten:
1. Hoezo voldoet het niet aan de eisen van het format en de kwaliteit van Koppen XL?
Had men niet al lang de verkorte versie bekeken én bovenal goedgekeurd? Waarom zou de documentaire anders aangekocht zijn door de VRT?
2. Koppen XL zou toch geen bumpers (= voorstukjes) vertonen vooraleer er een definitief akkoord is van de eindredacteur. En indien dat toch het geval zou zijn, zou dat dan niet eerder getuigen van een zeker amateurisme bij het eerder als kwalitatief hoogstaand gecategoriseerd zijnde programma. En in het andere geval, dat u het niet als voldoende kwalitatief beschouwd. Zegt u dan niet tezelfdertijd, dat uw eindredacteur zijn werk niet naar behoren vervult.
3. Hoezo is er geen dreiging van een juridische procedure door iemand (familielid of andere)?
Was dat niet de eerste uitleg aan de documentairemaker Cees Franke toen men hem op de hoogte bracht van het waarom achter de plotselinge terugtrekking van deze geprogrammeerde uitzending?
4. Waarom wilt u als hoofdredacteur pas duidelijkheid verschaffen op een later tijdstip in de komende weken aan de documentairemaker? En dus ook aan mij in tweede rangorde als één van de geïnterviewden. Zijn de begrippen ‘transparantie’ en ‘snel duidelijkheid verschaffen’ plotseling alleen maar loze begrippen geworden, wanneer het er echt om doet?
Lijkt dit er niet op, dat u deze terugtrekking onder de aandacht van de algemene opinie probeert weg te houden? Want als u echt duidelijkheid wil én kan verschaffen, kan dit ook binnen enkele minuten gebeuren. U kunt zelfs gewoon een schriftelijke brief dan wel e-mail sturen met uw opmerkingen over de, in uw ogen, tekortkomingen betreffende ‘het format’ dan wel ‘de kwaliteit’ van deze documentaire. En op een later tijdstip kan u dan de verdere uitleg verschaffen. Want gewoon telefonisch onderhoud kan later altijd door u opnieuw heruitgelegd worden. Wat ik nu eigenlijk ook wel gewoon verwacht als u al de moeite zou nemen om te reageren op deze brief.
5. Is het niet raar dat de documentaire wel geselecteerd werd door het IDFA (Internationaal Documentaire Festival Amsterdam), als zijnde de moeite waard om weliswaar naast de vertoonde documentaires toch aangeboden te worden via de “DOCS for SALE online catalogus”. Niet vergetende dat het IDFA één van de meest toonaangevende documentairefestivals is ter wereld.

Als besluit zou ik nog wel even door kunnen gaan met het neerschrijven van vragen/argumenten die mij nu door het hoofd slingeren. Maar het is voor mij duidelijk dat al deze vragen mij slechts tot één enkel antwoord leiden:
“De VRT geeft, door uw genomen acties, toe aan de druk van een juridische dreiging.”
Op zich zou ik dat nog kunnen verstaan mochten er in de documentaire namen genoemd worden, maar zelfs dat komt er niet in voor. Alleen de geïnterviewden hebben voor hen zelf besloten om wel dan niet hun naam en/of voornaam vrij te geven. Wat mijn en hun eigenste recht is.

Misschien dat u in dit schrijven een zekere vijandigheid en/of boosheid ten aanzien van de VRT zou bespeuren. Ik kan u zeggen dat die terecht gelezen wordt, want zo voel ik mij ook. Op zich was het onverhoopt dat “Koppen XL” een verkorte versie wou uitzenden van de documentaire “Frozen Kids”, maar eens het akkoord aangegaan werd, is het nu aan jullie om nu uw deel van die overeenkomst te voltooien. In het andere geval (namelijk géén initiële toezegging) had de VRT mij niet aan het lijntje gehouden én dan was deze teleurstelling er ook nooit geweest.

Hoogachtend

Dhr. Raepsaet Joannes

Mede ondertekent door mede-geïnterviewden:
Dhr. Mark van den Heuvel (“ik onderschrijf deze inhoud en oproep”)
Dhr. Julien Boekhoudt (“ik onderschrijf deze brief volledig”)

Share

Alibi3col theme by Themocracy