Jan 28 2013

Open brief van Leon

Op deze plek stond de brief van Leon Naarden aan de VRT aangaande het op de valreep afgelasten van de uitzending ‘Bevroren Kind’ door de VRT op 8-1-2013. Na een jaar wilde Leon de brief graag van de site laten verwijderen omdat het voor hem teveel herinneringen oprakelde aan een voor hem (en voor alle betrokkenen) bijzonder nare episode in het verhaal van Frozen Kids. De redactie had de brief liever laten staan, maar in goed overleg is afgesproken dat de brief als direct toegankelijk via de site te verwijderen. Geïnteresseerden die de brief alsnog willen lezen kunnen contact opnemen met de webbeheerder info [@ ] frozenkids.nl (haken verwijderen): deze zal het verzoek dan doorsturen aan Leon.

Het verzoek van Leon maakt in ieder geval eens temeer duidelijk hoe diep en permanent seksueel misbruik ingrijpt en hoe dit op alle terreinen van het leven door blijkt te werken… 

(De redactie van de website Frozen Kids heeft op verzoek van Leon, een van de geïnterviewde mannen van Frozen Kids het verzoek gekregen deze open brief aan hoofdredacteur Carl Voet van de VRT te plaatsen. De redactie is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud maar onderschrijft, net als bij de open brief van Joannes, het belang van opheldering rondom de onstane kwestie.)

 

Share

Alibi3col theme by Themocracy