Apr 18 2013

Frozen Kids wordt steeds vaker gezien

Frozen Kids wordt in steeds bredere kring gezien. De authentieke aangrijpende verhalen van 8 mannen indrukwekkend verteld en gefilmd worden in steeds grotere kring gezien en gehoord. Al is Frozen kids niet op TV geweest inmiddels wordt steeds duidelijker dat de film een overdonderende indruk maakt op de mensen die hem wel te zien krijgen. Deze docu is anders dan andere documentaires over seksueel misbruik. De laatste maanden zijn in verschillende kleinschalige settings voorstellingen geweest.

Telkens weer blijkt dat de combinatie van film plus nabespreking met enkele geïnterviewde mannen een ijzersterke combinatie is waardoor men de impact van seksueel misbruik vele malen beter beseft. Ook dringt daardoor het besef beter door dat men alles op alles moet zetten om misbruik te voorkomen. Frozen Kids levert daarin een belangrijke bijdrage.

Frozen Kids in een kleinschalige setting zien en een nabespreking met geïnterviewde mannen is in beperkte mate mogelijk. Neem contact met ons op via deze pagina

Share

Alibi3col theme by Themocracy