Posts tagged: seksueel geweld

Oct 24 2017

Rotterdam: 28 september: Film- en verhalenmiddag Aanpak Seksueel Geweld

Op donderdag 28 september organiseert de gemeente Rotterdam samen met het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld vanaf 13.00 uur een Film- en Verhalenmiddag in het Bibliotheektheater.

Deze is middag is speciaal voor professionals in de regio Rotterdam-Rijnmond die in hun werk slachtoffers en plegers van seksueel geweld tegen (kunnen) komen. Het wordt een indrukwekkend programma met poetry, film, verhalen van ex-slachtoffers en bijzondere presentaties.

Datum, tijd en locatie
donderdag 28 september, aanvang 12.00 uur met een lunch, start officiële gedeelte is om 13.00 uur en afsluiting is om 17.00 uur,
Bibliotheektheater (onderdeel van de Centrale Bibliotheek), Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam
Aanmelden en meer informatie Voor aanmelden of informatie kunt u een e-mail sturen naar Maaike van de Graaf. Vermeldt hierbij uw naam, functie en organisatie. Meld alleen uzelf aan. Een aanmelding door en voor iemand anders kan niet in behandeling worden genomen.

Tijdens deze verhalenmiddag werd Mark uit de documentaire Frozen Kids live geïnterviewd op het podium.

Sep 24 2012

Training voor hulpverleners

De training ‘Hulpverlening en Seksueel Misbruik bij mannen’ wordt door ervaringsdeskundige Mark van den Heuvel en hulpverlenr Aldert Hoek gegeven. Ze deden dat reeds voor Maatschappelijk Werk Organisaties in Amsterdam en Utrecht en een Mannenopvang groep in Amsterdam.
In onderstaand bericht meer informatie

Mannen als slachtoffer van seksueel geweld
Hoe komt het dat mannen die als kind seksueel misbruikt zijn veel minder vaak gebruik maken van de hulpverlening?
Een veel gehoorde verklaring is dat mannen minder problemen zouden ondervinden als gevolg van seksueel misbruik. Deze verklaring is niet meer van deze tijd en gelukkig wetenschappelijk weerlegd.
Echter in de percepties van de maatschappij is deze verklaring hardnekkig doordat wij (omgeving en hulpverlening) ze zelf in stand houden.

Verklaringen voor het stilzwijgen van seksueel misbruikte mannen blijken vooral te maken te hebben met de socialisatieprocessen van mannen. Hierin lijkt het sociaal geldende concept van “mannelijkheid” en “slachtoffer” van doorslaggevend belang.
Ook hulpverleners worden beïnvloed door deze processen bij hun beoordeling van slachtoffers van seksueel misbruik.
Vrouwen worden vaker gezien als slachtoffer en mannen als dader (Hetherton & Beardsall,
1998) en bij vrouwen wordt op grond van identieke klachten vaker seksueel misbruik vermoed dan bij mannen (Holmes & Offen, 1996).
Vrouwen worden dus in vergelijking tot mannen eerder herkend als slachtoffer.

Hoe groot zou het percentage mannen zijn die negatieve seksuele ervaringen, seksueel geweld en of misbruik hebben moeten ondergaan? Die tevens in hun leven in aanraking komen met het justitiële circuit, dan wel door middelen gebruiken en/of psychologische problemen in contact zijn gekomen met de hulpverlening, dan wel als zonderling aan de zijkant van de maatschappij staan?
Zou seksueel misbruik het best bewaarde geheim van mannen zijn? En zouden ze daarmee liever hun leven verknallen dan dit geheim gaan delen?

Mark van de Heuvel en Aldert Hoek van trainingsbureau de Kenniskring (www.dekenniskring.nl) leggen deze vragen tijdens de trainingen die zij voor diverse instanties verzorgen regelmatig voor.

Hulpverleners realiseren zich vaak niet dat achter de geïndiceerde problemen van cliënten een wereld schuil kan gaan van problemen veroorzaakt door seksueel misbruik.
Mannen stappen vaak pas op latere leeftijd de drempel over naar lotgenoten- of hulpgroepen.
De jaren daarvoor dealen ze, vaak in het geheim, met hun lot, terwijl er al vaak wel sprake is van hulp verlening of maatschappelijke uitval.

De uitdaging die Mark en Aldert in hun trainingen aan gaan is hoe zij hulpverleners meer kennis kunnen geven over de gevolgen voor mannen die seksueel misbruik hebben moeten ondergaan.
Kennis begint met sensitiviteit voor het onderwerp: “kun je je bijvoorbeeld als hulpverlener voorstellen dat mannen überhaupt slachtoffer kunnen zijn en hoe kijk je dan naar die mannen die slachtoffer zijn met afschuw van weg of blijven die mannen gewoon man?”.

Inhoudelijke kennis over oorzaak en gevolg kun je uit vele goede boeken halen, sensitiviteit, signalen onderkennen en gespreksvoering leer je door er zelf mee aan de slag te gaan.

Mark als ervaringsdeskundige en Aldert als hulpverlener vormen een goede combinatie om bovenstaande facetten te ontginnen, zaadjes te planten en aan het eind van de training de deelnemers hun eigen vruchten te laten oogsten.

Meer informatie:
Mark en Aldert
Trainingsbureau
De KennisKring
Info[@]dekenniskring.nl
www.dekenniskring.nl

Oct 13 2011

Headline’s vandaag: “Aanpak seksueel geweld tegen kinderen schiet tekort”

De kernboodschap vanNationale Rapporteur Mensenhandel en Kinderpornografie, Corinne Dettmeijer-Vermeulen: “Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van seksueel geweld. De aanpak van kinderpornografie moet onderdeel zijn van een geïntegreerde aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Verbinding, coördinatie en monitoring zijn hierbij essentiële elementen.”

“De overheid doet te weinig om seksueel geweld tegen kinderen aan te pakken. Kinderporno wordt nu puur als cybercrime gezien, terwijl aan de basis van kinderpornografie áltijd daadwerkelijk seksueel geweld tegen kinderen staat.
Dat concludeert de Nationale Rapporteur Mensenhandel en Kinderpornografie, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, in haar eerste rapportage over kinderpornografie. Zij heeft die vandaag aangeboden aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid.” Lees op de site van de NRC verder

De missie voor het maken van de film Frozen Kids sluit hier naadloos op aan,
Missie: “Met de documentaire Frozen Kids willen we duidelijk maken hoe fout het gaat als grenzen van kinderen worden overschreden. We willen met de documentaire aandacht vestigen op het onderwerp en de samenleving bewust maken van de noodzaak en verantwoordelijkheid voor het bewaken van (seksuele) grenzen, in het bijzonder die van kinderen.” Lees hier verder over Frozen Kids

rapportage-nrm-kipo1-webversie_tcm63-383076

Alibi3col theme by Themocracy